Joomla boeken

Vanwege de populariteit van Joomla zijn er vele hulpboeken gepubliceerd. Hieronder vindt u een selectie van Joomla hulpboeken die nuttig kunnen zijn om vertrouwd te raken met het Joomla CMS.