Skip to main content

De basis van Joomla

Of uw Joomla website of webshop nu gebruikmaakt van de nieuwste Yootheme Pro template reeks, een ouder Yootheme Warp template of een heel ander template: de basis werkt hetzelfde. U start altijd met het aanmaken van categorieën waarin u vervolgens artikelen opslaat. Deze artikelen koppelt u vervolgens aan menu items waar u daarna eventueel nog modules met extra functionaliteiten aan kunt toevoegen.

Inloggen in Joomla

In principe is het mogelijk om uw Joomla website vanaf de voorkant (frontend) te bewerken, direct op de website zelf. Niet alle functionaliteiten zijn dan echter te gebruiken, vandaar dat werken in het Joomla backend altijd de voorkeur heeft. Joomla is te bereiken via www.uwdomeinnaam.nl/administrator. Als u deze pagina oproept ziet u het volgende login scherm:

joomla inloggen

Tik uw gebruikersnaam en uw wachtwoord in. Indien u juist heeft ingelogd verschijnt dan het controlepaneel van Joomla:

joomla controlepaneel

Afhankelijk van uw gebruikersrechten en de geïnstalleerde extensies op uw websites ziet u meer, minder of andere items (menu’s/pictogrammen) op deze pagina. Het Joomla controlepaneel blijft altijd te bereiken via Systeem >> Controlepaneel of door te klikken op het Joomla logo uiterst linksbovenaan de Joomla omgeving. Alle pictogrammen die op het controlepaneel als link staan vermeld betreffen overigens functies die ook via het menu aan de bovenzijde van de pagina toegankelijk zijn.

Joomla - categoriebeheer

Content is een verzamelnaam voor de inhoud van de website zoals tekst en afbeeldingen. Het contentgedeelte bestaat uit verschillende categorieën. Binnen een categorie staat alles aan content wat op een logische en begrijpelijke wijze bij elkaar hoort. Zo kunt u bijvoorbeeld categorieën als “Nieuws”, “Informatie” etc. aanmaken. Door consequent alle content in categorieën onder te brengen is het voor alle gebruikers eenvoudiger om te vinden wat ze zoeken omdat gerelateerde informatie bij elkaar staat. Het onderhouden van de website wordt ook eenvoudiger omdat veel Joomla functies gebruikmaken van de indeling in categorieën. Vooral bij grote en/of meertalige websites is dit van groot belang. Bij het aanmaken van een content-item (artikel) moet u dus altijd eerst bedenken in welke categorie u het gaat onderbrengen.

Categorie toevoegen

Als u bent ingelogd in Joomla gaat u naar Inhoud >> Categorieën . U kunt natuurlijk ook de pictogrammen op het controlepaneel gebruiken.

U komt nu op deze pagina terecht:

joomla categoriebeheer

Klik vervolgens op de groene knop linksboven Nieuw. Onderstaand scherm verschijnt:

joomla categorie toevoegen

U vult de volgende zaken in:

 • Titel van de categorie
 • Alias dient u leeg te laten, deze maakt Joomla automatisch aan
 • Indien gewenst: geef de hoofdcategorie aan. Bij een meertalige website heeft elke taal meestal zijn eigen hoofdcategorie.
 • Alleen bij meertalige websites: kies de taal waarvoor de artikelen in deze categorie zichtbaar moeten worden.
 • Optioneel: bij Beschrijving kunt u een korte omschrijving van de inhoud van de categorie toevoegen.
 • Optioneel: eventueel kunt u bij “Toegang” bepalen of een bepaalde categorie gezien mag worden door iedereen (publiek) of bijvoorbeeld alleen door geregistreerde gebruikers van uw site.

Klik daarna op Opslaan. De categorie is nu beschikbaar als keuze tijdens het toevoegen van een artikel. Het maken van categorieën is de eerste stap voor het plaatsen van inhoud op uw website. De volgende stap is het daadwerkelijk maken van de artikelen/nieuwsberichten voor uw site.

Joomla - artikelbeheer

Artikelen toevoegen doet u via Inhoud >> Artikelen >> Nieuw. Wanneer u een nieuw artikel gaat maken komt u eerst op de volgende pagina terecht:

joomla artikelbeheer

Zoals u ziet verschijnt er een overzicht van reeds bestaande artikelen op de website. Joomla maakt het zeer eenvoudig de verschillende door u gemaakte artikelen te beheren. Bovenin heeft u de keuze uit verschillende voor zichzelf sprekende acties. U kunt daar artikelen archiveren, publiceren (online zetten), de-publiceren (offline halen), verwijderen, bewerken, een nieuw artikel aanmaken en enkele instellingen wijzigen (onder Opties).

NB: De instellingen die u wijzigt onder “Opties” hebben gevolgen voor alle artikelen op de website, doe dit dus alleen in overleg met de beheerder van uw website.

Overigens dient u voor het uitvoeren van deze handelingen wel een vinkje te zetten in het vakje voor het artikel. U kunt een handeling ook voor meerdere artikelen tegelijkertijd uitvoeren. Ook kunt u filteren welke artikelen u in de lijst wil zien, bijvoorbeeld alle artikelen uit een bepaalde categorie, of alle artikelen in een bepaalde taal. De filtervelden worden zichtbaar na het klikken op de knop "Zoekmiddelen". 

Een artikel/nieuwsbericht toevoegen

Via Nieuw (groene knop, linksboven) kunt u een nieuw artikel aanmaken. Wanneer u via het controlepaneel op het pictogram “Nieuw artikel toevoegen” geklikt heeft dan slaat u bovenstaande stap over. U komt via beide manieren vervolgens op deze pagina terecht:
 joomla artikel toevoegen

Zoals u kunt zien geeft deze pagina u vele mogelijkheden om artikelen te maken voor uw site. Wij zullen de belangrijkste aspecten met u doornemen.

 • Titel: Plaats hier de titel van uw artikel. Hou deze bij voorkeur kort en krachtig en zorg dat het representatief is voor de tekst in het bericht.
 • Alias: Laat dit veld leeg, Joomla maakt dit zelf aan op basis van de titel.
 • Categorie: In de dropdown box kiest u in welke categorie u het artikel onder wilt brengen.
 • Speciaal: Als uw homepage is opgebouwd uit speciale artikelen kunt u hiermee aangeven of het artikel op de homepage gepubliceerd dient te worden.
 • Status: Kies gepubliceerd indien u het artikel direct wilt publiceren (op de site wilt zetten).
 • Toegang: U kunt hier het toegangsniveau aanpassen. Wanneer deze optie op “Publiek” staat dan kan iedereen het artikel zien, u heeft echter ook de mogelijkheid om het niveau op “Geregistreerd” te zetten. Dan is het artikel alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers van uw site.
 • Taal: Alleen bij meertalige websites: kies de taal waarvoor het artikel zichtbaar moet worden, anders laat u dit gewoon op "Alle" staan.
 • Inhoud: Hier wordt de daadwerkelijke inhoud van het artikel geplaatst. Dit gebeurt middels de zogenaamde JCE editor (tekstverwerker) waarmee u uw tekst kunt opmaken. Als uw website gebouwd is op basis van een Yootheme Pro template voegt u de inhoud in de Builder van YooTheme toe en doet u niets met het scherm Inhoud.  

Publicatie opties

Aan de bovenzijde van de pagina “Nieuw artikel” kunt u doorklikken naar gedetailleerde instellingen die specifiek voor dit artikel gelden, bijvoorbeeld onder de knop Publicatie: 

joomla artikel publicatie opties

De belangrijkste publicatie instellingen leggen we hieronder uit:

 • Start publiceren: Hiermee kunt u de datum waarop het artikel gepubliceerd gaat worden aanpassen. Dit is een handige optie voor het geval een nieuwsbericht op een bepaald moment online moet komen (bijvoorbeeld in het weekend of tijdens uw vakantie).
 • Beëindig publiceren: Datum waarop de publicatie van het artikel stopt.
 • Metabeschrijving: Optionele Metadata Beschrijving voor dit artikel. Deze is belangrijk omdat zoekmachines deze over het algemeen weergeven als beschrijving voor de pagina in de zoekmachineresultaten.
 • Meta trefwoorden: Deze trefwoorden werden vroeger door zoekmachines gebruikt om websites te indexeren. Tegenwoordig adviseert Google om geen meta trefwoorden meer toe te voegen aan website pagina's.
 • Robots: laat dit staan op “Gebruik algemeen”.

Artikelopties

Onder het kopje "Opties" vindt u diverse instellingen. Wij adviseren u om de verschillende opties hier zo veel mogelijk op “Gebruik algemeen” te laten staan. Er zijn echter enkele opties die wel degelijk interessant voor u kunnen zijn. Bijvoorbeeld “Toon titel”, hiermee bepaalt u of de door u bedachte titel van het artikel boven het artikel op uw site verschijnt. Dit geldt ook voor “Naam auteur”, hiermee bepaalt u of de lezers van het artikel kunnen zien wie de auteur is. Een ander voorbeeld is “Aanmaakdatum en tijd”, zo kunt u bepalen of de tijd en datum waarop u het artikel schreef weergegeven wordt op de site.

De belangrijkste invulvelden/instellingen voor het maken van een artikel zijn nu behandeld. Vergeet niet om na het maken van wijzigingen op Opslaan & Sluiten te klikken. Tevens is het verstandig om regelmatig even op de knop Opslaan te klikken wanneer u langer dan 10 minuten werkt in 1 Joomla artikel.

Joomla - menu items toevoegen

Om een artikel zichtbaar te maken op de website heeft deze ook een plek nodig binnen de menustructuur. Over het algemeen heeft elke website een hoofdmenu dat altijd zichtbaar is, meestal in een balk bovenaan de website. Daarnaast is ook een footer menu onderaan de website gebruikelijk voor pagina's zoals de sitemap, privacyverklaring, disclaimer en links. Sommige websites hebben aanvullende menu's in gebruik bijvoorbeeld voor pagina's die alleen zichtbaar zijn via links in hoofdpagina's. U kunt rechtstreeks naar artikelen linken in plaats van naar menu items maar het is netter om hiervoor verborgen menu items aan te maken. Op die manier komen deze artikelen ook in de sitemap van uw website te staan en pikt Google ze makkelijker op.

Menubeheer

Via "Menu’s" kunt u het menu openen waaraan u een nieuw artikel wilt toevoegen. Alle aanwezige menu's worden in de dropdown onder "Menu's" getoond. Joomla toont dan een overzichtslijst van de menu items die eerder zijn aangemaakt in het betreffende menu.

joomla menubeheer

U kunt een nieuw menu-item aanmaken door de actie “Nieuw” (groene knop) aan te klikken. Wanneer u op “Nieuw” drukt dan verschijnt het volgende scherm:

joomla nieuw menu item

 • Geef het nieuwe menu item een duidelijke, korte naam in het veld "Menutitel". 
 • Bij “Menu-itemtype” kiest u voor Artikelen >> Individueel artikel.
  Hierna verschijnt een extra veld "Selecteer artikel" waarin u kunt selecteren welk artikel u wilt toevoegen.
 • Bij meertalige websites kiest u tevens de taal.
 • Onder “Hoofditem” kunt u eventueel aangeven onder welk menu item het nieuwe item geplaatst moet worden.

Tenslotte klikt u bovenaan de pagina op Opslaan & Sluiten. Het zojuist gemaakt menu onderdeel zal nu verschijnen wanneer u naar het menu overzicht gaat.

Modules toevoegen of bewerken

In Yootheme Pro websites zijn modules minder relevant dan op websites die gebruikmaken van een ander templatesysteem. In de builder van Yootheme Pro kunnen alle modules echter wel ingeladen worden wat zeer handig kan zijn. Modules worden vaak gebruikt om een extra functionaliteit aan uw website toe te voegen of om inhoud te plaatsen naast, onder of boven de gewone artikelen. Modules kunt u toevoegen/aanpassen via het tabje Extensies >> Modules. U zult nu op dit scherm terecht komen:

joomla module beheer 

Door op de naam van een module te klikken kunt u de module aanpassen. Een nieuwe module voegt u toe met de groene knop "Nieuw". U ziet een grote hoeveelheid mogelijkheden om de module aan te passen. Per module type kunnen deze mogelijkheden verschillen. Enkele zullen echter consequent terugkeren. Deze lichten we hier uit.

 • Bij Titel kunt u de naam van de module zoals deze weergegeven wordt aanpassen.
 • Bij Positie kunt u de positie van de module in het template bepalen. Het template bepaalt welke posities er beschikbaar zijn.
 • Bij Toegangsniveau kunt u kiezen of iedereen (Publiek) of dat slechts ingelogde geregistreerde bezoekers de module mogen zien (Geregistreerd).
 • Meertalige websites: bij Taal geeft u aan voor welke taal de module actief moet zijn.
 • De tab Menu Toewijzing is erg handig. Vaak hoeft een module niet op iedere pagina weergegeven te worden. Hier kunt u aangeven op welke pagina’s de betreffende module getoond dient te worden.

Als u klaar bent met het instellen van de opties klikt u linksboven op de groene knop Opslaan.

NB: Wees voorzichtig met het aanpassen van modules. Vooral in de moderne templates kunnen er modules in uw site aanwezig zijn die enkel zonder tekstverwerker, in de html modus, bewerkt kunnen worden. Als u deze opent en opslaat kan dit de weergave of werking op uw website nadelig beïnvloeden.